tarihinde yayınlandı Yorum yapın

KUR’AN-I KERİM KISA BİLGİLER

*KUR’AN-I KERİM KISA BİLGİLER*

🦋✨ İlk mushaflar Rika yazısı ile yazılmıştır.

🦋✨ Ahsenü’l hadis;
Sözün en güzeli demektir.

🦋✨ Hz Ömer’in müslüman olduğu sırada kız kardeşinin evinde Taha suresinin ayetlerinin yazılı olduğu yaprakların bulunması Kur’an’ın İlk dönemden beri yazıya geçirildiğini gösterir.

🦋✨ Kur’an-ı Kerim’de Uğur ve uğursuzluk konusu kuş ile ilgili olarak anlatılmıştır.

🦋✨ Bakara suresinin 205 ayetinde geçen hars kelimesi kültür anlamındadır.

🦋✨ Kur’an-ı Kerim’de nefs çeşitlerinden;
❗️ Nefs-i emmare
❗️nefs-i levvame
❗️nefsi mutmainne
❗️ nefsi mülheme
❗️nefsi Raziye
Geçer.

🦋✨ Kur’an kavramı Süryanice veya İbranice Keryani kelimesinden alınmıştır iddiası müsteşrikler e aittir.

🦋✨ İmam şafi Kur’an kelimesinin mürtecel olduğunu söylemiştir.
MÜRTECEL=hiçbir kökten türetilmeyen demektir.

🦋✨TENCİM =kur’an-ı Kerim’in peyderpey indirilmesi anlamına gelen bir kavramdır.

🦋✨ Kur’an’ın isimlerinden olan urvetül vuska; kopmaz Kulp anlamındadır.

🦋✨ Kur’an’da en fazla geçen harf nun(ن)dur.

🦋✨ Kur’an ayetleri toplanıp mushaf haline getirilirken yalnızca huzeyme bin sabit’in getirdiği iki ayet; Tevbe suresinin son iki ayeti dir.

🦋✨ Mekke’de ilk ilan edilen sure NECM suresi dir.

🦋✨MUCEMÜL MÜFEHRES=Kur’an kelimelerini bulmada kullanılan en yaygın Kur’an sözlüdür.

🦋✨ En eski mushaf nushaları Bağdat devlet müzesi’nde bulunur.

🦋✨ Kur’an’da harflerin noktalanması ve harekelerin hareke ile gösterilmesi Nasır b. Asım tarafından gerçekleştirilmiştir.

🦋✨ACEM-İ=Kur’an’da geçen bazı Arapça olmayan kelimeler için kullanılan kavramdır.

🦋✨ “Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini isteyen Kur’an’ı harmanla sın”sözü Hz peygambere aittir.

🦋✨”Korkarım ki insanlar kendilerini Kur’an’ı ezberleme işine kaptırır larsa onu anlama işini ihmal ederler”sözü hazreti Ömer’e aittir.

🦋✨ Bazı Şii kesimlerin kur’an’dan çıkardıklarını iddia ettikleri Hz Ali’den bahseden 41 ayetlik sure NUR süresidir.

🦋✨ “Kur’an surelerinin kimliği”adlı kitap Mustafa islamoğlu’na aittir🥴

🦋✨ Mümtehine suresinde imtihan edilecek olan kadınlar;
Medine’ye hicret eden kadınlardır.

🦋✨ Hz peygamber’e rüyada indiği söylenen sure KEVSER süresidir.

🦋✨ Eşeği ile birlikte 100 yüzyıl uyutulup uyandırılan adamın kıssasının anlatıldığı sure; BAKARA suresidir.

🦋✨ Hz Musa ve Hz Hızır kıssası Kehf suresinde anlatılır

🦋✨ Kuran’da yer alan iki bahçe sahibi kıssaları;KEHF VE KALEM suresinde anlatılır.

🦋✨ Hz peygamber Übey b.Kab’a “yüce Allah senin ismini söyleyerek Beyyine suresini okumana emretti”buyurmuştur.

🦋✨ Muğayyebat-ı Hamse lokman surenin son ayetinde sayılmıştır.

🦋✨Tesbih ile başlayan surelere MÜTESEBBİHAT denir.

🦋✨Ali İmran Suresinin ilk 80 ayeti NECRAN HIRISTİYANLARI hakkında inmiştir.

🦋✨Kur’an’ı Kerim’de 10 sure doğrudan hitap ile başlar.

🦋✨Peygamberimiz’in “Allah bana bir sure indirdi, kim onun başındaki on ayetin gereğini yerine getirirse o kimse cennete girer.” dediği sure;MÜMİNUN süresidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir