tarihinde yayınlandı Yorum yapın

İslamiyetle ilgili sorular ve cevapları

156. Mekke’nin fethinde hangi sahabi Kabe’nin damına çıkarak ezan okumuştur?
Bilal-i Habeşi

157. Huneyn savaşı ne zaman olmuştur?
Hicri 8. yıl. Miladi 630 yılında

158. Evtas savaşı, Taif kuşatması ne zaman gerçekleşti?
Hicri 8 .Miladi 630 yılında

159. Huneyn savaşında müşriklerin başkanı kimdi?
Malik Bin Avf

160. Müslümanların 1 ay kuşatmalarına rağmen alamadıkları kale hangisidir?
Taif Kalesi

161. Tebük seferi ne zaman oldu?
Hicri 9 miladi 630 yılında.

162. Hangi savasta Hıristiyan Araplarla Bizanslılar birlikte oldular?
Tebük seferinde.

163. Münafıkların yapmış olduğu mescide ne denir?
Mescid-i Dırar.

164. Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
Arafatta.

165. Hz Muhammed’in ilk doğan çocuğu kimdir?
Kasım.

166. Peygamberimizin Peygamberlik gelmeden önce ölen çocukları kimlerdir?
Kasım ve Abdullah.

167. Bilal-i Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
Ümeyye Bin Halef

168. Peygamberimiz hangi seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı?
Tebük seferi.

169. Yüce Allah Müslümanlara hicretin kaçıncı yılında savaş izni verdi?
Hicretin 2. yılında.

170. Peygamberimizin elçi gönderdiği hangi iki devlet başkanı elçilere iyi davrandılar; fakat İslam’ı kabul etmediler?
Bizans İmparatoru ve Mısır Hükümdarı.

171. Veda hutbesinin en önemli özelliği nedir?
İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.

172. Hangi Yahudi kabilesi Peygamberimizi zehirlemek istemişti?
Hayber Yahudileri.

173. Hangi savaşta Müslüman kadınlar, örgü örerek, kazandıkları ile askerlere yardım etmek, hastalara ilaç vermek, savaş alanında askerlere su dağıtmak üzere savaşa katılmışlardır?
Hayberin fethi.

174. Bizans İmparatorluğunun Tebük savaşına hazırlanmasının nedeni nedir?
İslam’ın yayılmasını önlemek.

175. Peygamberimiz Mekke’nin fethine ne zaman karar vermiştir?
Müşriklerin Hudeybiye anlaşmasını bozması üzerine.

176. Hangi savaş Müslümanlar için bir uyarıdır?
Uhut savaşı

177. Peygamberimizin amcalarının ismi ne idi?
Hz Hamza,Hz Abbas, Ebu Talip, Zübeyr,Ebu Leheb.

178. Mekke ne zaman fethedildi?
Hicretin 8, yılında. Miladi 630.

179. Tebük seferi ne zaman oldu?
Hicri 9 miladi 630 yılında.

180. Siyer-i Nebî ne demektir?
Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.

181. Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?
Ebû Leheb , Ebû Cehil , Velid b. Muğire , Ümeyye b. Halef , Utbe b. Rebia , As b. Vail

182. Peygamberimizin süt annesi Halime’nin eşinin ismi neydi?
Haris

183. Hangi savaşta Hz.Muhammed öldürüldü yaygarası çıkarılmıştı?
Uhud savaşında

184. “Çift kanatlı Tayyar” ismi kime verilmişti?
Ebu Talibin oğlu Hz.Ali (r.a) ın kardeşi olan şehit olan Caferi Tayyara verilmiştir.

185. İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?
Ganimetlerin beste biri Allah’a ve Resulüne, beste dördü ise mücahitlere aitti. Beste bir de bese ayrilarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabasi, yetimler, fakirler ve aciz yolculara verilirdi

186. Uhut savasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Ebu Dücane

187. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları kimlerdir?
Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz

188. İlk Müslümanlar kimlerdir?
Hz. Hatîce, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Hârise, Hz. Ebû Bekir.

189. Bi’ât-ı Rıdvân hakkında bilgi veriniz?
Hudeybiye’de, Semûre ismindeki ağacın altında 400 ashâb-ı kirâmın, Peygamberimize emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.

190. Dendân-ı Saâdet nedir?
Peygamberimizin Uhud Muhârebesi’nde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçasıdır.

191. Kusvâ size neyi hatırlatıyor?
Peygamberimiz (s.a.s.)’in devesinin adıdır.

192. Mescid-i Kıbleteyn hakkında bilgi veriniz:
Peygamberimiz (s.a.s.); Medîne-i Münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüs’ten Mekke’ye döndürülmesi emrinin geldiği mescid.

193. Cafer b.Ebi Talip, Zeyd b.Harise ve Abdullah b. Revaha (r.anhüm) hangi savaşta şehit edildiler?
Mute savaşında

194. Bedir savaşında ilk şehit edilen kimdir?
Hz.Mihca (r.a)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir