tarihinde yayınlandı Yorum yapın

İnsanın, biri maddi diğeri manevi olmak üzere iki bedeni vardır. Maddi beden malum cesedimizdir. Maddi ortamlara göre zevk ve elem duyar.Manevi bedenimiz ise kalp, ruh, akıl ve vicdan gibi manevi azalardan mürekkep bir mahiyettedir.

Maddi beden sıkıntı içinde iken, manevi beden inşirah ve rahatlık içinde olabilir. Birçok büyük zat Allah için maddi sıkıntı çekmekten lezzet duymuşlar. Burada elemi çeken maddi beden iken, lezzeti duyan manevi bedendir.

Mesela, bir evliya nefsini ıslah ve terbiye sadedinde yapmış olduğu riyazet ve çilede, maddi bedeni müthiş bir sıkıntı ve elem içinde iken, gönül dünyası gayet inşirah ve rahat içinde olabiliyor.

Hakiki saadet ve huzur imandadır. Zira Allah insanın mahiyetini ancak iman ve ibadet ile tatmin olacak şekilde tasarlamıştır. İnsan bunun dışında tatmin ve huzur bulamaz. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, kafir maddeten bolluk ve rahat içinde olabilir, ama hakiki anlamda manevi huzur ve itminanı asla bulamaz. Evet, Onu unutan, saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir